Om NFood

NFood er et nytt selskap med hundre års erfaring. Vi kjemper for å glede norske ganer. Vi legger familieæren, kunnskapen og kjærligheten til maten i arbeidet. Vær så god.

I 1946 dro Petter Naustvik fra Vega-øyene. Havet var gavmildt, men fiskeren ville noe mer for seg og sin familie. Med hjerne og hjerte fylt av kunnskap, driv og lidenskap startet han en grossistforretning i hovedstaden.

Petter Naustvik AS var en personlig leder. Han kjente alle som jobbet der; han kunne pakke fisk, kjøre truck og var vennlig både mot kunder og leverandører.

Noen år senere ble hans sønn Per Naustvik en del av bedriften og førte videre familietradisjonene.

Førti år etter Pers inntreden gikk han og sønnen Stein sammen og etablerte Naustvik Storkjøkken. Etter over femten års drift ble denne grossistforretningen en del av et større selskap.

 

Fra det store til det nære

I 2011 lanserer vi NFood. Vi består av tre blad Naustvik – Stein, Christopher og Carl Christian. Og flere andre.

 

Hvorfor starter vi på nytt? – Det skal være gøy på jobb.

 

Vi vet finnes et alternativ. Vi vet det nytter å være annerledes. Og vi vet at alle vil få det litt bedre. Derfor startet vi NFood. Vi tar ansvar for kundene, produktene og de ansatte.

NFood skal bli den naturlige kvalitetsleverandøren av fisk og vilt på det sentrale Østlandet.

fam_stor
wwf_stor56

Som WWF-Norge bedriftsvenn bidrar NFood til WWFs viktige arbeid med å bevare en levende planet.

For at de som kommer etter oss skal høste av naturen, støtter vi WWF sitt arbeid for å skape en bærekraftig forvaltning av matressursene våre.

I år fyller WWF 50 år. Jubilanten oppstod da biologen Sir Julian Huxley så de omfattende ødeleggelsene av naturen i Afrika. Et halvt hundreår seinere er organisasjonen viktigere enn noen gang. NFood jobber for å begrense det økologiske fotavtrykket vi som råvareleverandør er ansvarlig for. Omsorgen vår skyldes ikke bare idealisme; et tomt matfat rammer også oss. Støtt WWF.

Sjømatguide:

WWF sin sjømatguide for 2010-2011
Last ned sjømatguiden

Rødliste:

WWF om rødlista
Til rødlista i artsdatabanken