ikonkjott

Kjøtt

Villsau, lam og boergeit. Gjøkalv og Limousinokse. Skogssvin og villsvin.